Freitag

 

 Aktueller Kurs:

 

Freitag, den 11.01.19

Freitag, den 18.01.19

Freitag, den 25.01.19

Freitag, den 01.02.19

Freitag, den 08.02.19

Freitag, den 15.02.19

Freitag, den 22.02.19

Freitag, den 01.03.19