Freitag

 

 Aktueller Kurs:

 

 

09:00 bis 10:00

 

Freitag, den 24.05.19

 

Nächster Kurs:

 

Freitag, den 07.06.19

Freitag, den 14.06.19

 Freitag, den 28.06.19

Freitag, den 05.07.19

Freitag, den 12.07.19

Freitag, den 19.07.19

Freitag, den 26.07.19

Freitag, den 02.08.19

 

 

18:30 bis 19:30 und

20:00 bis 21:00

 

 

Freitag, den 24.05.19

Freitag, den 31.05.19

Freitag, den 07.06.19

 

Nächster Kurs:

 

Freitag, den 14.06.19

Freitag, den 28.06.19

 Freitag, den 05.07.19

Freitag, den 26.07.19

Freitag, den 02.08.19

Freitag, den 09.08.19

Freitag, den 16.08.19

Freitag, den 23.08.19