Freitag

 

 Aktueller Kurs:

 

 

08:30 bis 09:30

 

Freitag, den 21.02.20

Freitag, den 28.02.20

 

Nächster Kurs:

 

Freitag, den 06.03.20

Freitag, den 13.03.20

Freitag, den 20.03.20

Freitag, den 03.04.20

Freitag, den 24.04.20

Freitag, den 08.05.20

Freitag, den 15.05.20

Freitag, den 22.05.20

 

 

 

18:30 bis 19:30

 

Freitag, den 21.02.20

Freitag, den 28.02.20

Freitag, den 06.03.20

 

Nächster Kurs:

 

Freitag, den 13.03.20

Freitag, den 20.03.20

Freitag, den 03.04.20

Freitag, den 17.04.20

Freitag, den 24.04.20

Freitag, den 08.05.20

Freitag, den 15.05.20

Freitag, den 22.05.20