Freitag

 

 Aktueller Kurs:

 

 

09:00 bis 10:00

 

Freitag, den 13.09.19

Freitag, den 20.09.19

Freitag, den 27.09.19

Freitag, den 11.10.19

Freitag, den 18.10.19

Freitag, den 25.10.19

Freitag, den 08.11.19

Freitag, den 15.11.19

 

18:30 bis 19:30 und

20:00 bis 21:00

 

Freitag, den 23.08.19

Freitag, den 06.09.19

 

Neuer Kurs:

 

Freitag, den 13.09.19

Freitag, den 20.09.19

Freitag, den 27.09.19

Freitag, den 11.10.19

Freitag, den 18.10.19

Freitag, den 25.10.19

Freitga, den 08.11.19

Freitag, den 15.11.19