Freitag

 

 Aktueller Kurs:

 

 

08:30 bis 09:30

 

Freitag, den 18.10.19

Freitag, den 25.10.19

Freitag, den 08.11.19

Freitag, den 15.11.19

 

Winterpause im Dezember!

18:30 bis 19:30 und

20:00 bis 21:00

 

Freitag, den 18.10.19

Freitag, den 25.10.19

Freitga, den 08.11.19

Freitag, den 15.11.19

Freitag, den 29.11.19

 

Winterpause im Dezember!