Freitag

 

 Aktueller Kurs:

 

Freitag, den 17.08.18

Freitag, den 24.08.18

 

Neuer Kurs:

 

Freitag, den 14.09.18

Freitag, den 21.09.18

Freitag, den 28.09.18

Freitag, den 05.10.18

Freitag, den 12.10.18

Freitag, den 19.10.18

Freitag, den 26.10.18

Freitag, den 02.11.18